De linderij, koffie drinken aan ‘t ZandcWest 8 kopie